top of page
Polisi Preifatrwydd

Diweddarwyd Ebrill 2, 2021

Mae'r canlynol yn amlinellu'r polisi preifatrwydd sy'n gysylltiedig â phob datblygiad meddalwedd gan Doppel Connect LLC.

Mae datblygu meddalwedd gan Doppel Connect LLC yn cael ei greu ar y cyd ag injan Unity. Nid yw Doppel Connect yn casglu unrhyw wybodaeth ychwanegol gan ei ddefnyddwyr y tu hwnt i'r hyn a gesglir gan drydydd partïon mewn cysylltiad ag Undod. Gall pob defnyddiwr gyrchu polisi preifatrwydd Undod trwy ymweld â'r ddolen ganlynol:

Polisi Preifatrwydd Undod

bottom of page